Rokeri s Moravu Singlovi

1977

Miloica & Stojadinka

Turio Ljubiša pivo da se ladi

Miloica & Stojadinka Turio Ljubiša pivo da se ladi

1978

Milka & Milojko

Čorbas pasulj volem

Živ ti ja

Kod Đoku u disko

Milka & Milojko Čorbas pasulj volem Živ ti ja Kod Đoku u disko

1979

Ruška Peruška (ekstradna zvezda)

Ruška Peruška (ekstradna zvezda)